Acupunctuur, Tuina

Consult

Een consult acupunctuur/tuina duurt, inclusief gesprek en onderzoek vooraf, ongeveer 1 uur.

Voor een eerste consult wordt 1,5 tot 2 uur uitgetrokken. Het grootste deel van deze tijd zal besteed worden aan het intakegesprek.

Afhankelijk van de klachten bestaat een behandeling uit Acupunctuur, Tuina of een combinatie van beide, eventueel aangevuld met moxa, cupping, elektro-acupunctuur of ooracupunctuur.

Voor de meeste klachten moet na 4-6 behandelingen enige vooruitgang merkbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat je na 4-6 behandelingen van al je klachten af bent! Klachten die al lang bestaan zullen over het algemeen meer behandelingen nodig hebben dan acuut ontstane klachten. Na 4-6 behandelingen wordt er samen met jou bekeken in hoeverre er sprake is van vooruitgang. Aan de hand van deze evaluatie wordt een vervolgplan opgesteld: doorgaan met wekelijkse behandelingen (er is verbetering in frequentie en/of hevigheid van de klachten maar nog niet voldoende om de behandelingen af te bouwen), afbouwen van de behandelingen (er is duidelijk verbetering in frequentie en/of hevigheid van de klachten) of stoppen met de behandelingen (de klachten zijn geheel verdwenen of er is onvoldoende verbetering).

Diagnostiek

Tijdens een eerste consult wordt een groot aantal vragen gesteld over de meest uiteenlopende aspecten van je gezondheid, zoals bijv. je slaappatroon, energieniveau, ontlasting en bij vrouwen de menstruatiecyclus. Ook eet-, drink- en leefgewoonten worden besproken. Daarnaast bekijk ik je tong en voel ik je pols. Aan de hand van de antwoorden op de vragen en de bevindingen van de tong en pols wordt een diagnose gesteld. De behandeling wordt afgestemd op deze diagnose.

Aan het begin van iedere volgende behandeling vindt een korte evaluatie plaats: hoe is het na de vorige behandeling gegaan. Daarnaast wordt weer de tong bekeken en de pols gevoeld. Hierdoor kan de behandeling iedere keer precies afgestemd worden op je conditie van dat moment.