Acupunctuur, Tuina

Acupunctuur

Acupunctuur is het bekendste onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Het basisprincipe van Acupunctuur is de circulatie van de levensenergie Qi (spreek uit ‘Tsjie’). In de natuur zorgt Qi voor allerlei processen zoals plantengroei, de seizoenen en het klimaat. Bij de mens zorgt Qi ook voor alle processen die nodig zijn om als levend wezen te functioneren. Het gaat dan zowel om de lichamelijke als de geestelijke processen.

Qi stroomt via een complex netwerk van meridianen (‘energiebanen’) naar alle delen van ons lichaam.

In gezondheid zijn alle vormen van energie in balans, zowel binnen de mens als in de relatie van de mens met zijn omgeving. Het energie-evenwicht kan verstoord raken door interne oorzaken of door externe invloeden. Als iemand het verstoorde evenwicht niet zelf kan herstellen zullen er klachten ontstaan.

Acupunctuur is de meest bekende discipline van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Hierbij worden hele dunne steriele (wegwerp)naalden op nauwkeurig omschreven punten op de meridianen ingebracht. Hierdoor kan de stroom van de energie beïnvloed worden en kunnen blokkades worden opgeheven. Het functioneren van de organen en meridianen wordt hierdoor bevorderd met als gevolg dat het lichaam de kans krijgt om het evenwicht te herstellen.

Ooracupunctuur